Styre og stell

Styremedlemmer valgt på Generalforsamling 2021

Leder:
– Vidar Linnerud, Roa

Styremedlemmer:
– Styrkar Braathen, Arendal, nestleder
– Øistein Eriksen, Vegårshei, kasserer
– Morten Wæraas, Trondheim, medlemsregister
– Geir Melgårdsbakken, Oslo, styremedlem

Bakerst fra venstre: Vidar, Geir, Arne og Styrkar. Foran: Morten og Øistein

Varamedlemmer:
– Arne Augestad, Oslo
– Ståle Novik, Bodø

Valgkomité:
– Jan-Erik Bruun
– Bjørn Hermansen
– John Lillegård

Revisorer:
– Ole Palerud
– Petter Grann-Meyer

Andre verv:
– Morten Wæraas, webmaster og forumadministrator

Du kan kontakte oss via vårt kontaktskjema