Styre og stell

Styremedlemmer valgt på Generalforsamling 2023

Leder:
– Ståle Novik, Bodø

Styremedlemmer:
– Morten Wæraas, Trondheim, nestleder og medlemsregisteransvarlig
– Roger Abel, Leksvik, kasserer
– Ole Netland, Birkeland, styremedlem
– Jon Eigil Kvernrød, Trondheim, styremedlem

Varamedlemmer:
– Arne Augestad, Lørenskog
– Jan Erik Bruun, Moss

Valgkomité:
– Claes Lislerud, Bodø
— Jon Mømb, Sør-Østerdal MJ-klubb
— Mads Lindemann, Oslo

Revisorer:
– Ole Palerud
– Petter Grann-Meyer

Andre verv:
– Morten Wæraas, webmaster og forumadministrator

Du kan kontakte oss via vårt kontaktskjema