Bli medlem i MJF – Modelljernbaneforeningen i Norge

La deg bli inspirert av de flotte bildene og de mange gode reportasjene i hver utgave av MJ-bladet!
Som medlem av MJF får du MJ-bladet tilsendt rett i postkassa 4 ganger i året. Bladet er spekket med byggetips og reportasjer om hva man kan gjøre med hobbyen.

Om du har adresse i Norge kan du bruke vår nye side for direkte innmelding i medlemsregisteret. Betal med Vipps eller kort. Det er også mulig å be om faktura.

Digital innmelding gjøres her:
https://mjf.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding

PayPal skal ikke brukes til å betale kontingent for medlemmer bosatt i Norge.

Du vil få tilsendt alle utgavene av MJ-bladet for det året du melder deg inn.
Vi ettersender allerede utgitte nummer kostnadsfritt til nye medlemmer. Om du allerede har kjøpt et eller flere av årets utgaver kan du velge deg tidligere utgitte utgaver istedet.

Om du har adresse i Norge gjelder følgende kontingentsatser for 2024:
– Kontingent for hovedmedlem kr. 550,-
– Kontingent for juniormedlem kr. 350,- (til og med det året man fyller 17 år)
– Kontingent for husstandsmedlem kr. 130,- (mottar ikke MJ-bladet)

Hvis du er bosatt UTENFOR Norge MÅ du sende inn skjema nedenfor
If you live outside Norway please use the form below.
Please read the instructions below the form about how to pay.

En hagejernbane sammen med flotte planter gir mye hageglede. Foto: Knut Pedersen


  Dersom du er bosatt utenfor Norge gjelder følgende satser:
  Fra NORSK konto:
  Vanlig kontingent + frakt. Europa=NOK 590, Resten av verden=NOK 640
  Betal til 4213 40 61574. Husk KID-nummeret som du får ved å sende inn innmeldingsskjema!

  Med PAYPAL:
  Kontingent + frakt + gebyr. Europa=NOK 615, Resten av verden=NOK 665
  Betal til medlem@m…..n.no

  Fra UTENLANDSK konto:
  Kontingent + frakt + gebyr. Europa=NOK 635, Resten av verden=NOK 685
  Sparebank 1 SMN, Norway – Konto:4213 40 61582 IBAN: NO1942134061582 SWIFT: SPTRN022

  If you are not a resident of Norway the following applies:
  From a NORWEGIAN account:
  Membership + shipping. Europe=NOK 590, Rest of the world=NOK 640
  Pay to 4213 40 61574. Please use the KID-number!

  With PAYPAL:
  Membership + shipping + PP fees. Europe=NOK 615, Rest of the world =NOK 665
  Send payment to medlem@m……n.no

  From a FOREIGN account:
  Membership + shipping + banking fees. Europe=NOK 635, Rest of the World=NOK 685
  Sparebank 1 SMN, Norway – Account:4213 40 61582 IBAN: NO1942134061582 SWIFT: SPTRN022

  Please use the form above before paying and we will get back to you as soon as possible.

  NB! Om du allerede er medlem eller har behov for å kontakte oss om andre ting som f.eks adresseendring ber vi om at du bruker kontaktskjema som ligger på vår kontaktside: https://modelljernbaneforeningen.no/mjf/kontakt-oss/