Bli medlem i MJF

La deg bli inspirert av de flotte bildene og de mange gode reportasjene i hver utgave av MJ-bladet!
Som medlem av MJF får du MJ-bladet tilsendt rett i postkassa 4 ganger i året. Bladet er spekket med byggetips og reportasjer om hva man kan gjøre med hobbyen.

NB! Om du allerede er medlem eller har behov for å kontakte oss om andre ting som f.eks adresseendring ber vi om at du bruker kontaktskjema som ligger på vår kontaktside: https://modelljernbaneforeningen.no/mjf/kontakt-oss/

Om du har adresse i Norge gjelder følgende kontingentsatser for 2022:
– Kontingent for hovedmedlem kr. 475,-
– Kontingent for juniormedlem kr. 300,- (til og med det året man fyller 16 år)
– Kontingent for husstandsmedlem kr. 100,- (mottar ikke MJ-bladet)

Ønsker du å bli medlem, setter vi pris på at du benytter skjemaet nederst på denne siden. Du vil da motta en epost med innbetalingsopplysninger fra oss med KID som MÅ brukes ved innbetaling. PayPal skal ikke brukes til å betale kontingent for medlemmer bosatt i Norge.

Du vil få tilsendt alle utgavene for det året du melder deg inn. Vi ettersender allerede utgitte nummer kostnadsfritt til nye medlemmer.

Dersom du er bosatt utenfor Norge gjelder følgende satser:
Fra NORSK konto:
Vanlig kontingent + frakt. Europa=NOK 515, Verden=NOK 565
Betal til 1280 2816330. Husk KID som du får ved å sende inn innmeldingsskjema!

Med PAYPAL:
Kontingent + frakt + gebyr. Europa=NOK 540, Verden=NOK 590
Betal til medlem@m…..n.no

Fra UTENLANDSK konto:
Kontingent + frakt + gebyr. Europa=NOK 560, Verden=NOK 610
Høland & Setskog Sparebank, Norway Konto:12801151017 IBAN: NO0212801151017 SWIFT: HOLLNO21XXX

If you live outside Norway the following applies:
From a NORWEGIAN account:
Membership + shipping. Europe=NOK 515, Rest of the world=NOK 565
Pay to 1280 2816330. Remember the KID!

With PAYPAL:
Membership + shipping + PP fees. Europe=NOK 540, Rest of the world =NOK 590
Send payment to medlem@m……n.no

From a FOREIGN account:
Membership + shipping + banking fees. Europe=NOK 560, World=NOK 610
Høland & Setskog Sparebank, Norway Account:12801151017 IBAN: NO0212801151017 SWIFT: HOLLNO21XXX

Please use the form below.