Redaksjon

Ansvarlig utgiver av MJ-bladet er Modelljernbaneforeningen i Norge ved styret.

Redaktør: Knut Pedersen
Redaksjon: Roger Abel, Claes Lislerud, Ståle Novik og Morten Wæraas

Du kan kontakte redaksjonen gjennom vårt kontaktskjema her: https://modelljernbaneforeningen.no/mjf/kontakt-oss/

MJ-bladet – gleder gjennom inspirasjon, motivasjon og kunnskap!