Redaksjon

Ansvarlig utgiver av MJ-bladet er Modelljernbaneforeningen i Norge ved styret.

Redaktør: Geir Melgårdsbakken
Redaksjon: Styrkar Braathen, Claes Lislerud, Arne Lie, Morten Pelle Korsmo, Trond Ståle Olsen og Øistein Eriksen.

Du kan kontakte redaksjonen gjennom vårt kontaktskjema her: https://modelljernbaneforeningen.no/mjf/kontakt-oss/

MJ-bladet – gleder gjennom inspirasjon, motivasjon og kunnskap!