Generalforsamling 2022

Praktisk info og påmelding til GF

Generalforsamling 2022 avholdes i Trondheim lørdag 12. mars 22, kl 11:00

Klubblokalene til TMJK på Ringve skole, Sjømannsveien 19, 7070 TRONDHEIM
Dørene åpnes for registrering kl 10:30

Årsberetning med vedlegg vil bli lagt ut på den lukkede delen av MJF-forumet og delt ut på GF.

Dagsorden

 1. Konstituering.
  a) Valg av dirigent, 2 referenter, tellekorps på 3 medlemmer og 2 personer til å underskrive protokollen.
  b) Meddele antall stemmeberettigede medlemmer som er til stede og
  antall innleverte, godkjente fullmakter, herunder påse
  at gyldig stemmetegn er overrakt.

  c) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Godkjenning av årsberetning for 2021.
 3. Godkjenning av regnskap for 2021, herunder referering av revisors beretning.
 4. Behandling av handlingsplan for 2022.
 5. Behandling av budsjett for 2022.
 6. Fastsettelse av kontingent for 2023.
 7. Innkomne saker
 8. Valg

Etter GF blir det servert varmrett og kaffe/kake samt omvisning på anlegget til TMJK
Kl 16:45 byr vi på en tur med veterantrikk fra St. Olavs gate til Sporveismuseet på Munkvoll. Etter en omvisning der fortsetter veterantrikken opp til Lian for et lite fotostopp. Deretter drar vi tilbake til sentrum.

Vi satser på å avslutte dagen med mat og drikke (betales av hver enkelt) på en egnet restaurant. Nærmere info blir gitt på GF.

Av hensyn til mulige koronarestriksjoner og servering setter vi pris på at du melder deg på ved å sende inn dette skjema:

  Sett kryss:

  Her er Ringve skole og her

  Fint parti fra Glomfjordbanen den gangen den var i drift på Nidarvoll skole. Er denne modulen med på Ringveanlegget? Foto: Morten Wæraas
  Nye lokaler på Ringve skole, innflyttingshelga i juni 2021. Foto: Morten Wæraas

  Transport til Ringve skole:
  Med buss kan man komme dit med enten linje 20 (elbuss) fra f.eks holdeplass Prinsensgate P2 eller det er mulig å kjøre liksomtrikk og reise med metrolinje 2 fra samme sted, men da må man gå noen minutter fra holdeplass Ingemann Torps vei. Linje 2 går via Trondheim Sentralstasjon, men det gjør ikke linje 20. Linje 20 følger delvis den gamle trikketraseen som gikk forbi Ringve skole tidligere.

  Søk opp avganger her: https://www.atb.no/reiseplanlegger
  Oversikt over buss og trikk i Trondheimsområdet:
  https://www.atb.no/trondheimsomradet/
  https://www.atb.no/getfile.php/1383722-1618213622/Linjekart/AtB_Trondheimsomradet.pdf

  Rutetabell linje 20
  https://www.atb.no/getfile.php/1391412-1629370448/Rutetabeller/21-22_by/AtB_Linje20.pdf

  Rutetabell linje 2
  https://www.atb.no/getfile.php/1391874-1634104930/Rutetabeller/21-22_by/AtB_Linje2.pdf

  https://www.atb.no/billett/
  NB! Det er ekstremt viktig at billett bokstavelig talt kjøpes og er klar FØR ombordstigning. Kontrollørene er ikke nådige og det deles ut gebyr selv ved 1 sekund for sent. Om man ikke vil laste ned appen AtB Mobillett er SMS veldig enkelt og greit.